گون گچی، گیاهی در حال انقراض…

گون گچی، گیاهی در حال انقراض…

کشور ایران خاستگاه اصلی و یکی از مراکز تنوع گونه‌های گون دنیای قدیم بوده که بر اساس آخرین اطلاعات ۸۰۴ گونه گون در ایران وجود دارد که ۵۲۷ گونه آن بومی ایران است. بیشتر بخوانید